RAD SA SENKOM

Rad sa Senkom ( ličnim mrakom, slabostima, iskušenjima ) jeste dugotrajan psihoterapijski proces, koji nas dovodi u jednu apsurdnu situaciju da što više razumemo svoje postupke, naša Senka postaje suptilnija ali gušća i “veća”, samim tim izazovnija za razumevanje.

To su one situacije kada je čovek u životu sve postigao, stvorio, izgradio ali uprkos tome naprasno se identifikovao sa figurom vrhunskog autoriteta i postao osion, nedodirljiv, nesaradljiv. Dakle, Senka ga upozorava, kao da kaže: “Bravo, car si, ali nećeš biti zadovoljan, i dalje će te pratiti tvoji unutrašnji saboteri, sve dok se ne setiš da je ključno da budeš dobar, dobar čovek – jer bez dobrote nema sreće i zadovoljstva.”

Cela “filozofija” psihoterapijskog procesa mogla bi se sažeti na razumevanje
svojih slabosti, što je itekako blisko razumevanju naše pale, grešne prirode.
Razumevanje svoje Senke zahteva od nas da:

  1. Prestanemo da krivimo druge (što ne isključuje važnost razumevanja društvenog konteksta u kom živimo).
  2. Traži od nas da preuzmemo odgovornost (što ne isključuje momente opuštenosti i odmora).
  3. Traži od nas da idemo polako (što ne isključuje momente kada treba da ispratimo svoj unutrašnji glas uprkos svim mogućim podrazumevanim konceptima).
  4. Traži od nas da produbimo svesnost (celoživotni zadatak, zahteva svakodnevnu budnost koja podrazumeva toleranciju za svoje i tuđe slabosti sve dok postoji inicijativa da se na slabostima “radi”.
  5. Traži od nas da održavamo paradoks.
  6. Traži od nas da žrtvujemo ideale o savršenstvu.
  7. Traži od nas da razumememo da je ključno “Neka bude volja tvoja”. Rad sa Senkom nas vodi suprotno od kolektivnog naloga da se misli pozitivno, bude produktivan po cenu svog emotivnog blagostanja, usredsredi isključivo na ono izvan sebe i štiti slika o sebi (što ne znači da treba da se prepustimo svojim afektima i uništavamo sliku o sebi u interakcijama sa ljudima i javnom prostoru).

Rad sa Senkom traži bezgranično strpljenje, što je identično sa “Strpljen spašen”, finu diskriminaciju ( koja podrazumeva da se odreknemo svojih predubeđenja da nam je svaki dobar čovek prepreka i neprijatelj čak iako je neistomišljenik ), traži saosećanje.

Naučiti živeti sa Senkom je životni izazov.

Tamara Bradić, psiholog master, psihoterapeut OLI integrativne psihodinamske psihoterapije, punopravni član ruske profesionalne lige psihoterapeuta

Scroll to Top