O nama

Naše udruženje, osnovano u martu 2007. kao Udruženje psiholoških savetnika Srbije, ima za cilj da podstiče razvoj psihoterapije, psihološkog savetovanja i koučinga kao delatnosti u Srbiji, da učestvuje u stvaranju i realizaciji nacionalnih i internacionalnih standarda edukacije, stručnog napredovanja i akreditovanja psihoterapeuta, psiholoških savetnika i koučeva od početnika do supervizora, da pomaže formiranje kompetentnih profesionalaca sa nacionalnom i internacionalnom licencom, da se bori za zvanično priznavanje psihoterapije, psihološkog savetovanja i koučinga kao profesija, kao i da se u politici razvoja ovih delatnosti povezuje sa drugim evropskim i svetskim udruženjima.

Udruženje je od maja 2008. godine postalo član Evropske asocijacije za savetovanje (EAC), sa statusom Nacionalne asocijacije. U junu 2011. godine udruženje proširuje svoju delatnost i menja ime u Udruženje za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije. Ubrzo posle toga, Udruženje dobija i status nacionalne asocijacije pri EMCC-Evropski Savet za Kočung i Mentorstvo (EMCC-Srbija).

Udruženje je u maju 2015. organizovalo prvu Evropsku konferenciju za psihološko savetovanje u Srbiji, a aprilu 2016. prvi Kongres za psihoterapiju, savetovanje i koučing.

Scroll to Top