Udruženje za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije

Udruženje za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije

Adresa:

Sinđelićeva 50 A
14000 Valjevo
Republika Srbija

Matični broj: 17684337
PIB: 104966462

Žiro račun Udruženja kod Komercijalne banke a.d. Beograd: 205-118215-75
Primalac: UPSKS
Poziv na broj: (prazno)
Scroll to Top