Usvojeni standardi za psihoterapiju

UPSKS

Januar 2012 – Upravni odbor usvojio standarde edukacije i sertifikacije za psihoterapiju, predložene od strane Akreditacionog odbora za psihoterapiju.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top