UPSKS

NACIONALNA ASOCIJACIJA PRI EVROPSKOJ ASOCIJACIJI ZA SAVETOVANJE

Sinđelićeva 50 A 14000 Valjevo - Locirajte nas

Početna Arhiva - Prethodne vesti

ponedeljak14 oktobar 2019

Treći stručni skup, 2019

Novi stručni skup u organizaciji UPSKS i EAC


Novi logo   EAC logo


Drugi Kongres za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije

“Kontakt u krizi: Konekcija i diskonekcija u savremenom dobu”

Beograd, Hotel Mona Plaza, Solunska 21, Beograd
7. i 8. decembar, 2019. godine

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da će se u periodu od 7. do 8. decembra 2019. godine u organizaciji Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije i Evropskog udruženja za savetovanje po treći put održati psihološko stručni skup, ove godine pod nazivom “Kontakt u krizi: Konekcija i diskonekcija u savremenom dobu’’. Zadovoljstvo nam je istaknuti da je skup i ove godine, kao i 2015. u Petnici, međunarodnog karaktera. Pozivamo Vas da prijavite svoja istraživanja i rezimee radova, te svojim učešćem doprinesete kvalitetu skupa. Skup će biti održan u konferencijskim prostorijama hotela Mona Plaza u Beogradu.

 

Od inostranih učesnika, Plenarna predavanja na ovogodišnjem skupu će održati sledeće kolege iz Upravnog Odbora Evropskog udruženja za savetovanje:

 

 

  • Dr. Dirk Rohr, predsednik EAC-a, edukator i supervizor, profesor psihologije na Univerzitetu u Kelnu iz Nemačke
  • Eva Metallidi, potpredsednik EAC-a - Hellenic Association for Counselling, Greece (HAC)
  • Carolina Welin Ohlsson, Swedish Association for Counselling (RACS)
  • Mario Fernandez Alameda, Gestalt Institut iz Španije, osnivač Španske asocijacije za savetnike
  • Tanya Anistratenko, Russian Association for Psychological Counselling

  

 Prijava radova

Jedan autor može prijaviti najviše tri rada, a na dva rada može biti prvi autor. Radovi treba da budu stručnog karaktera. Rok za prijavu sažetaka je 20. oktobar 2019. godine. Sažeci se po primanju, bez imena autora prosleđuju recenzentima iz programskog odbora skupa. Programski odbor skupa, nakon izveštaja recenzenata, donosi konačnu odluku o prihvatanju sažetaka za izlaganje na skupu. Rok za recenziranje i ponovno prijavljivanje revidiranih sažetaka prema uputstvu recenzenata je 25. oktobar 2019. godine. Sažeci prihvaćenih radova će na dan otvaranja biti dostupni u okviru knjige rezimea i objavljeni na sajtu udruženja.

 

Uputstvo za pisanje sažetaka

Sažetak može biti pisan na srpskom, hrvatskom, bosanskom ili na engleskom jeziku i treba da sadrži od 200 do 300 reči (naslov rada i imena autora, dok se afilijacija i ključne reči ne broje). Tekst treba da bude napisan u tekst procesoru Microsoft for Word, na stranici formata A4 (Font: Times New Roman; Veličina slova 12; Razmak:1,5). Sažetak treba da sadrži jasno opisanu temu saopštenja i format izlaganja (radionica, usmeno saopštenje, okrugli sto).

 

Program skupa i izlaganje

Program skupa sa sekcijama će nakon kompletiranja (5. novembra 2019. godine) biti dostupan na sajtu: http://savetnik.org.rs/index.php

Izlaganje usmenih saopštenja na sekcijama je ograničeno na 15 minuta (10 minuta za izlaganje i 5 minuta za diskusiju).

Pored prikaza stručnih radova učesnici mogu da prijave i simpozijum, poster sekciju, radionicu i temu za okrugli sto. Simpozijum je moguće organizovati sa najmanje 6 prijavljenih radova. Radove u okviru poster sekcije bi trebalo dostaviti organizatoru pre početka dnevnih sesija da bi se uskladile sa sadržajem sekcija. Tematske radionice se posebno prijavljuju. Učešće na radionicama se plaća posebno po prijavljivanju na radionicu, a cena radionice je 10 €. Broj učesnika u radionicama je ograničen. U slučaju većeg interesovanja učesnika skupa za pojedine radionice, one mogu biti ponovljene drugog dana skupa.

Sažeci radova, predlozi simpozijuma, radionica i okruglih stolova ili pitanja se šalju na e-mail adresu: psihoresurs@gmail.com

Konačan raspored i program skupa po sekcijama biće dostavljen učesnicima pre početka skupa, te predstavljen na web adresi http://savetnik.org.rs/index.php

Kotizacija za učešće na skupu iznosi:

 

Kategorija

Iznos kotizacije

 (u dinarskoj protivvrednosti)

Rana kotizacija (do 20. oktobra 2019)

40 €

Rana kotizacija (do 20. oktobra 2019) za članove UPSKS

30 €

Kasna kotizacija (nakon 20. oktobra 2019)

50 €

Kasna kotizacija (nakon 20. oktobra 2019) za članove UPSKS

40 €

 

Uplate se mogu vršiti do dana skupa putem opšte uplatnice/naloga u banci ili pošti uz sledeće podatke:

UPLATILAC: Ime i prezime sa kontakt podacima ili naziv ustanove sa obaveznom naznakom lica za koje se vrši uplata

SVRHA UPLATE: Kotizacija za skup

PRIMALAC: UPSKS, Sinđelićeva 50 A, Valjevo

BROJ RAČUNA: 205-118215-75

POZIV NA BROJ: (prazno)

INSTRUKCIJA ZA UPLATE IZ INOSTRANSTVA:

 Instrukcija kom banke

U nadi da će i ove godine skup biti uspešan i okupiti veliki broj učesnika srdačno Vas pozdravljamo i očekujemo.

 Ivana Paunović

predsednica Organizacijskog odbora

Prof. dr Kristina Brajović Car

predsednica Programskog odbora

 

Organizacijski odbor

          Ivana Paunović, MA psiholog, psihoterapeut i edukator OLI Centra

          Olivera Grčić, MA psiholog i psihoterapeut OLI Centra  

          Marjan Tošić, psiholog, psihološki savetnik, psihoteraput, Emo Centar 

 

Programski odbor

 

            Prof. dr Kristina Brajović Car, Departman za psihologiju, Fakultet za medije i komunikacije,   Beograd

            Prof dr Gordana Nikić, Singdunum Univerzitet u Beogradu

            Mr Nebojša Jovanović, edukator, supervizor i osnivač OLI Centra i UPSKS

            Dr Aleksandra Đurić, profesor strukovnih studija, Akademija poslovnih strukovnih studija, Beograd

            Marina Nedejin Simić, školski psiholog, stručni saradnik-psiholog u Četvrtoj gimnaziji u Beogradu

 

 Beograd, 9. oktobar, 2019.


Treći stručni skup 2019

Novi logo           EAC logo


Treći stručni skup u organizaciji UPSK i EAC

Drugi Kongres za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije


“Kontakt u krizi: Konekcija i diskonekcija u savremenom dobu”

 

Beograd, Hotel Mona Plaza, Solunska 21, Beograd
7. i 8. decembar, 2019. godine

Preuzmite Pozivno pismo u PDF formatu Ovde

Više o ovome pročitajte Ovde

Prva evropska konferencija za psihološko savetovanje

Prva evropska konferencija za psihološko savetovanje u Srbiji, uspešno je održana i završena (20-24. maj 2015, Istraživačka stanica Petnica kod Valjeva).

"Učestvovali su najviši predstavnici Evropske asocijacije za savetovanje, na čelu sa predsednikom Šejmusom Šidijem, predavači, autori postera, voditelji radionica, i ostali učesnici, ukupno oko šezdeset i pet, iz Engleske, Irske, Nemačke, Malte, Grčke, Rusije, Ukrajine, Rumunije, Izraela, Holandije, Crne Gore, Hrvatske i Srbije.

Valjevski tim za organizaciju vodili su Marjan Tošić i Milena Maksimović, a u finišu priprema tim je imao osamnaest osoba, članova Udruženja, koleginica iz Valjeva, mladih diplomiranih psihologa iz Valjeva i Beograda i učenika Valjevske Gimnazije."

Fotografije sa Konferencije možete pogledati ovde.

Prvi Kongres UPSKS 2016

Poštovane kolege, psihoterapeuti, savetnici, koučevi, edukanti, studenti, pripadnici različitih delatnosti vezanih za psihološku pomoć i svi ostali zainteresovani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je uspešno organizovan i održan Prvi Kongres za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije od 22-24.4.2016. godine u Beogradu, u organizaciji Udruženja za psihoterpiju, savetovanje i koučing Srbije. 

Tema kongresa je bila: "Razvoj ličnosti i životnih veština kroz psihoterapiju, savetovanje i koučing".

Ovaj Kongres je uspeo da okupi stručnjake iz različitih oblasti psihološke pomoći (psihoterapeute, savetnike i koučeve), različitih modaliteta i pristupa, koji su razmenjivali saznanja iz ovih delatnosti. 

Više detalja o proteklom Kongresu, Knjigu rezimea, Program i Slike možete naći ovde.

 

Održana Skupština UPSKS 2015.

UPSKS

Održana Skupština UPSKS 25. septembra 2015. Razgovarano o prošloj Evropskoj konferenciji i predloženo organizovanje Kongresa za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije.

Текстиль для дома, Вышивка, Фурнитура, Ткани
автоновинки